Parlamentul a decis impozitarea drastică a pensiilor speciale

„Se instituie taxa pe veniturile de pensii si indemnizatii pentru limita de varsta

Persoanele fizice care realizeaza venituri din pensii si/sau indemnizatii pentru limita de varsta, primite in baza unor legi/statute speciale sunt obligate la plata taxei pe veniturile din pensii si indemnizatii pentru limita de varsta, denumita in continuare taxa, cu respectarea principiului contributivitatii, asa cum este definit la art.2 lit. c) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Taxa este datorata numai in situatia in care venitul lunar din pensie si/sau indemnizatie pentru limita de varsta, de la unul sau mai multi platitori, dupa caz, din care se deduce impozitul pe venit aferent stabilit potrivit prevederilor Titlului IV, este mai mare decat suma netaxabila de 7.000 lei, lunar. In situatia in care, ca urmare a aplicarii principiului contributivitatii, cuantumul pensiei din sistemul public depaseste plafonul de 7.000 de lei, suma netaxabila reprezinta niveul cuantumului rezultat din aplicarea principiului contributivitatii”, scrie în legea adoptată de parlamentul României.

Sunt impozitate pensiile speciale primite de:

  • Curtea de Conturi
  • CCR
  • Magistratii si personalul auxiliar din instante
  • Functionarii publici parlamentari
  • Parlamentari
  • Personalul aeronautiv civil navigant profesionist
  • Corpul diplomatic si consular
  • Militarii
  • Alesii locali
  • Fosti presedinti ai statului

Proiectul merge la promulgare la Președintele României.

Articole similare