Guvernul a adoptat 25 de OUG în preziua moțiunii

După o ședință de 9 ore, Guvernul a adoptat marți seara, 25 de ordonanțe de urgență, după cum urmează:

1. OUG pentru modificarea şi completarea Legii nr.145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare

2. OUG pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

3. OUG privind modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

4. OUG pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

5. OUG privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

6. OUG privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor fazate finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020

7. OUG privind unele măsuri pentru asigurarea descentralizării managementului Fondurilor Europene structurale și de investiții, la nivel regional

8. OUG privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri structurale în vederea evitării riscului de decomitere pentru anul 2020, precum și de modificare și completare a unor acte normative

9. OUG privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanţării din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2021-2027

10. OUG privind instituirea Programului național de introducere a gazelor naturale în localitățile încălzite cu combustibil solid

11. OUG privind recensământul general agricol din România runda 2020

12. OUG privind organizarea și desfășurarea Recensământului Populației și Locuințelor din România în anul 2021

13. OUG pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Institutului Național de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al OCDE

14. OUG pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice

15. OUG privind modificarea și completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare anticipate

16. OUG pentru modificarea și completarea Legii nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea Poliției Judiciare

17. OUG privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei

18. OUG privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat de salvare

19. OUG pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr. 238/2004 cu modificările și completările ulterioare

20. OUG pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”

21. OUG pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice

22. OUG pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011

23. OUG pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

24. OUG pentru completarea unor acte normative în domeniul transportului naval

25. OUG pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării naționale

Articole similare